Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez doposażenie przedsiębiorstwa mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług medycznych za pomocą analizatora biochemicznego i utworzenie nowego miejsca pracy oraz utrzymanie go przez okres co najmniej trzech lat współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.